• Pon.-Pt. 9.00-18.00, Sob.-Nie. 10.00-15.00
  • Warszawa, ul. Trakt Lubelski 253F/6
  • +48 517 717 310

CENNIK USŁUG

WYNAJEM -15% -25%
do 7 dni 8 do 31 dni powyżej 31 dni
Wynajem samochód osobowy 30,0 € 25,5 € 22,5 €
Wynajem samochód dostawczy 40,0 € 34,0 € 30,0 €
Bagażnik dachowy 5,0 €
Fotelik dziecięcy 5,0 €
Uchwyt na rower/narty 5,0 €
PRZEJAZDY
Wyjazd do Polski/Holandii 100,0 €
Zwrot w Polsce/Holandii 200,0 €
OPŁATY DODATKOWE
Zwrot auta brudnego (wewnątrz lub zewnątrz) 30,0 €
Zwrot auta z mniejszą ilością paliwa 50,0 €
Brak elementów wyposażenia (np. gaśnica, trójkąt, lewarek, tablica rej.) 50,0 €
W przypadku obciążenia Wynajmującego przez służby kontrolne kosztami wykroczeń spowodowanych winą Najemcy 25,0 €
Niepodstawienie auta na zaplanowany serwis 50,0 €
Niezwrócenie auta w terminie 50,0 €/doba
Zgubienie lub uszkodzenie kluczyka od 150,0 € do 500 €
Uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów samochodu, dowodu rejestracyjnego: polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie 200,0 €
Złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie 250,0 €
Zwrot samochodu z wyczuwalnym brzydkim zapachem 100,0 €
Zawinione przez Najemcę uniemożliwienie dokonania kontroli stanu i sposobu wykorzystania samochodu 200,0 €
Przemieszczanie wynajętego pojazdu przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej lub Holandii bez uzyskania zgody Wynajmującego. 250,0 €
za każdy dzień przebywania pojazdu poza granicami Polski lub Holandii
Zwrot auta w innym niż umówione miejscu 200,0 €
Nieuprawnione zmiany lub modyfikacje pojazdu 3000,0 €

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas najmu Najemca zobowiązuje się do ich bezzwłocznej naprawy bądź pokrycia kosztów przywrócenia ich do stanu przed wynajmem, według wyboru Wynajmującego.

W przypadku stwierdzenia zdarzenia drogowego z winy Najemcy, Najemca zobowiązuje się do zapłaty:
a) 200 Euro za pierwsze zdarzenie drogowe z winy Najemcy.
b) 500 Euro za drugie zdarzenie drogowe z winy Najemcy.

Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego pod numerem +48 577 444 369 bądź +48 517 717 310 w formie telefonicznej lub sms-owej pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 200 Euro.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!